Algemene Voorwaarden van Crea@syl

Algemene Voorwaarden met betrekking op het reserveren van een workshop of kinderfeestje, personeelsfeestje van crea@syl te Eindhoven.


Reservering
Wanneer een reservering is geplaatst dan dient de betaling van de reservering binnen 14 dagen op mijn rekening te zijn bijgeschreven. Met uitzondering van feestjes of workshops die binnen 3 weken plaatsvinden, in dat geval is de betalingstermijn maximaal 7 dagen. Wanneer crea@syl nog geen betaling heeft mogen ontvangen dan wordt de reservering geannuleerd. Kinderfeestjes zijn vanaf 6 kinderen te boeken. Mocht u reserveren via de website van crea@syl dan loopt de betaling via Ideal.


Annuleringsvoorwaarden

Bij afmelding van een persoon voor een kinderfeestje of workshop dient u dit ruim van te voren aan mij door te geven. Wanneer ik dit tijdig (24 uur van te voren) heb vernomen en vanaf minimaal 6 personen, zal ik het bedrag van de afwezige persoon terug op uw rekening storten. Is dit niet binnen 24 uur moet u toch betalen. Bij annulering van het gehele kinderfeestje tot 3 weken voor de geplande datum kan ik in overleg met u een andere datum zoeken.

Wanneer u tijdens een workshop afwezig bent of wilt annuleren dan stort ik de helft van de betaling terug op uw rekening of bied u de mogelijkheid op een ander tijdstip de workshop in te halen indien u mij van tevoren (24 uur) op de hoogte stelt van uw afwezigheid. Bij annulering van een besloten workshop tot 4 weken voor de geplande datum kan ik in overleg met u een andere datum zoeken.

Indien u zonder afmelding niet aanwezig bent op de geboekte datum, dan vindt geen teruggave van het betaalde bedrag plaats.

Als de workshop of het kinderfeestje,personeelsfeestje door een calamiteit geen doorgang kan vinden, van uw kant of de mijne, dan stel ik u in de gelegenheid de workshop op een andere datum te volgen.


Aansprakelijkheid

Crea@syl kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het uitvallen van workshops of kinderfeestjes door overmacht. Crea@syl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade die voortkomt uit het volgen van een workshop of creatief kinderfeestje. Zorg voor kleding die vies mag worden.

Deelname aan alle activiteiten van crea@syl is geheel voor eigen risico.

Crea@syl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of letsel opgelopen in de ruimte bij Sectie-c of daarbuiten.


Fotografen auteursrecht

Foto’s gemaakt tijdens workshops mogen gebruikt worden voor eigen gebruik en portfolio. Ze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van crea@syl op welke wijze dan ook commercieel gebruikt worden. Zonder tegenbericht heeft crea@syl het recht om foto’s gemaakt in het atelier te gebruiken voor eigen doeleinden zoals bijv. plaatsing op facebook.


Eten en drinken

Het is niet toegestaan om in mijn atelier gebruik te maken van zelf meegenomen eten en drinken tenzij in overleg daar toestemming voor is gegeven. Helaas kan ik geen rekening houden met dieetvoorschriften. In dat geval is het in overleg mogelijk om zelf zorg te dragen voor eten en drinken voor de betreffende persoon/personen.


Toegankelijk

Het atelier zit op de eerste verdieping en is enkel bereikbaar via de trap.


Algemeen

Door u aan te melden voor een activiteit bij crea@syl verklaart u akkoord te gaan met de voorwaarden.

Ik behoud  het recht voor om informatie tussentijds te wijzigen.
Mocht je nog vragen hebben dan beantwoord ik ze graag.

logo workshops en kinderfeestjes